Tuesday, December 9, 2008

Shalat rawatib yang disunnahkan


Di antara rahmat Allah kepada hambanya adalah bahwa Allah mensyari'atkan bagi setiap kewajiban, sunnah yang sejenis; agar orang mukmin bertambah imannya dengan melakukan yang sunnah, dan menyempurnakan yang wajib pada hari kiamat, karena kewajiban-kewajiban mungkin ada yang kurang.

Shalat ada yang wajib dan ada yang sunnah, puasa ada yang wajib dan ada yang sunnah, demikian pula haji, sedekah dan lainnya, dan seorang hamba sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan yang sunnah-sunnah sehingga Allah mencintainya.

Shalat sunnah bermacam-macam:
1- Ada yang disyar’iatkan berjamaah seperti shalat tarawih, istisqa', shalat kusuf, dan shalat ied.
2- Ada yang tidak disyariatkan berjamaah seperti shalat istikharah.
3- Ada yang mengikuti shalat fardhu seperti sunnah rawatib.
4- Ada yang tidak mengikuti yang lain seperti shalat dhuha.
5- Ada yang mempunyai waktu seperti shalat tahajjud.
6- Ada yang tidak ditentukan waktunya seperti sunnah mutlak.
7- Ada yang terikat dengan sebab, seperti tahiyatul masjid, dan dua rakaat wudhu'.
8- Dan ada yang tidak terikat dengan sebab, seperti sunnah mutlak
9- Ada yang mu'akkad, seperti shalat ied, istisqa', kusuf, dan shalat witir.
10- Ada yang tidak mu'akkad seperti shalat sebelum maghrib dan lainnya.

Ini merupakan kurnia Allah kepada hambanya, dimana Allah mensyari'atkan bagi mereka sarana mendekatkan diri kepadanya, dan menjadikan perbuatan taat berfariasi untuk meninggikan derajat mereka, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, melipat gandakan kebaikan. Maka bagi Allah segala puji dan syukur.

Shalat Sunnah rawatib

Rawatib dari segi bahasa diambil dari kata raatibah yang artinya terus menerus. Sedangkan pengertian istilahnya shalat rawatib adalah shalat sunnat yang dilakukan.
Waktunya adalah dari mulai masuk waktu shalat hingga iqamah. Sementara yang dilakukan sesudah shalat, waktunya adalah selesai shalat, hingga habisnya waktu shalat tersebut.

Shalat sunnat rawatib terbagi menjadi dua; Shalat Rawatib Mu’aqqad (ditekankan), dengan Shalat Rawatib Ghairu Mu’aqqad (dianjurkan).

Riwayat Bukhari, dari Ibnu Umar: “Aku pernah shalat bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dua rakaat sebelum Zohor, dua rakaat sesuah Zohor, dua rakaat sesudah Magrib, dua rakaat sesudah Isha, dan dua rakaat sesudah Jumaat. Yang sesudah Magrib dan Isya, beliau lakukan di rumahnya.”

Riwayat Bukhari, dari Aisyah berbunyi: “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zohor dan dua rakaat sebelum subuh”.

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :

"Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib (3X) lalu beliau bersabda pada kali ke tiga :"Bagi siapa yang menghendaki, dan dikhawatirkan orang-orang akan menganggapnya sebagai sunnat". (HR. Bukhari)

Hadits diatas secara zahirnya menunjukkkan bahwasanya melaksanakan shalat sunnat sebelum Maghrib adalah hal yang makruh. Namun makna sebenarnya dari sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, agar nantinya shalat ini tidak dijadikan sunnah.

Masih dalam riwayat Bukhari, dari Ibnu Umar: Rasulullah Shalat dua rakaat sebelum Zohor dan dua rakaat sesudahnya. Kemudian sebuah hadith yang marfu’ berbunyi: “Allah merahmati seseorang yang shalat empat rakaat sebelum Asar”. Hadith ini dihasankan oleh Tarmizi, dan ini sebagai jawapan atas pengikut Malikiyah yang berpendapat bahawa tidak ada shalat sunnah selain witir dan shalat dua hari raya.

Anjuran memisahkan antara dua shalat (Fardu dengan Rawatib).

Dianjurkan bagi seseorang yang ingin melakukan shalat Fardu dengan shalat Rawatib atau selainnya untuk memisahkan antara keduanya dengan berbicara atau berpindah tempat. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

"…sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami demikian yakni untuk tidak menyambung satu shalat dengan shalat yang lain, sebelum berbicara atau keluar" (HR. Muslim)

Shalat-shalat sunnah ini dilakukan di masjid atau di rumah, dan yang lebih utama dilakukan di rumah, berdasarkan sabda nabi saw: …maka shalatlah wahai manusia di rumah kalian karena shalat yg paling utama adalah shalat seseorang di rumahnya kecuali shalat wajib. (Hadith Bukhari/Muslim)

Rasulullah tidak pernah melakukan shalat setelah Jumaat hingga beliau pulang ke rumah, dan baru beliau shalat dua rakaat. Al-Jama’ah (kecuali Bukhari) meriwayatkan: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “jika salah seorang dianatara kalian Shalat Jumaat, maka hendaklah shalat empat rakaat sesudannya”. “Dalam riwayat Bukhari: Seseorang masuk masjid pada hari Jumaat ketika sedang Rasulullah sedang berkhutbah. Tanya Nabi kepadanya. “Apakah engkau sudah shalat? “Orang itu menjawab. “Belum” Kata Nabi, “Shalat dua rakaat.”

Tidak ada Shalat Qabilyah Jumaat????

Kebanyakan orang shalat sunnat Qabliyyah setelah mendengar azan pertama berkumandang dan bagi mereka yang memahami bahawa solat tersebut tidak ada dasarnya dari amalan tersebut dari ajaran sunnah yang sahih maka mereka duduk tetap menanti Khatib. Jelas bahawa dalil-dalil yang ada menunjukkan bahawa condongnya matahari maka azan pun dilaungkan dan seterusnya khutbah dan terus kepada agenda utama iaitu shalat Jumaat. Maka jelas tiada waktu untuk amalan ‘sunnah’ yang menjadi adat kebiasaan orang.

Diisyaratkan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi:“Tidak diriwayatkan dari Nabi s.a.w bahawa beliau shalat sebelum Jumaat,kerana beliau biasa keluar menuju shalat Jumaat, lalu datang muadzin berazan di hadapan beliau,kemudian beliau berkhutbah.”(Naiilul Athar Jilid 3 hlm. 216,Al-Hafizh mempunyai komentar serupa dalam Al-Nath Jilid 2 hlm. 241)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“….apabila diseru menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkan jual beli” (Al-Jumuah 62:9)

Ayat ini jelas menunjukkan apabila khatib menaiki mimbar seperti yang termaktub dalam kitab-kitab sunnah. “Jika azan itu dijadikan batas wajibnya bersegera, tidak mungkin lagi kita melakukan solat sunnat Qabliyyah” (Al-I’nayah ‘alal Widayah Jilid 1 hlm. 421)

Tidak ada dalil shahih yang menyebut bahawa ada shalat sunnat rawatib sebelum Shalat Jumaat. Kalaupun ada dalil yang mereka jadikan sandaran adalah qiyas yang tertolak. Sejumlah ulama berpendapat untuk mensunahkan shalat dua rakaat sebelum Jumaat berlandaskan qiyas kepada shalat Zuhur. Menetapakn sunnah hanya dengan keputus qiyas adalah sesuatu yang tidak dibolehkan.

Manakala Abu Syamah dalam kitabnya Al-Ba’itsu a’la inkaril Bida’I wal Hawadits menyebutkan:-

Kalau anda mengatakan bahawa beliau s.a.w shalat sunnah di rumah beliau setelah matahari condong kemudian baru beliau keluar,maka saya katakan: kalau itu terjadi tentunya dinukil riwayatnya oleh para isteri beliau radhiyaullahu ‘anhuma sebagaimana mereka juga menukil seluruh shalat-shalat yang dilakukan Nabi di rumah beliau siang dan malam,bahkan tata cara tahajud dan shalat beliau di amalam hari.Bila tidak ada riwayat satupun tentang hal itu,bererti perbuatan itu tidak ada.Dan itu menunjukkan bahawa perbuatan itu belum pernah terjadi dan tidak disyariatkan.”

Jika masih ada yang ingin membela perlakuan solat sunnah Qabliyyah dengan hadith dari Aisyah secara marfu’ dengan lafazh:-“Beliau biasa shalat dua rakaat sebelum Jumaat di rumah beliau”Hadith ini sesungguhnya batil dan palsu.Cacat hadith ini adalah seorang perawi bernama Ishaq yakni Al-Aswari Al-Bashri. Berkata Ibn Main “Ia seorang pendusta yang suka memalsukan hadith”.(Rujukan tambahan tentang ketiadaan solat sunnah Qabliyyah Jumaat boleh dirujuk pada Sunan Wal Mubtad’at. hlm. 51,Al-Madhal jilid 2 hlm.239 dan Al-Ajwibah An-Naji’ah hlm. 26-410.)

(Rujukan tambahan tentang ketiadaan solat sunnah Qabliyyah Jumaat boleh dirujuk pada Sunan Wal Mubtad’at. hlm. 51,Al-Madhal jilid 2 hlm.239 dan Al-Ajwibah An-Naji’ah hlm. 26-410.)

Rasulullulah melakukannya setelah jumaat di rumah sebanyak empat rakaat, dan jika di masjid hanya melakukan dua rakaat. Katanya. “barangsiapa dianatara kalian shalat, maka shalatlah empat rakaat sesudahnya.” Dalam al-Hadyun Nabawity dikatakan, “Jika bilal selesai Adzan, Rasulullulahmemulai khutbah, dan tidak ada seorang pun yang berdiri untuk melakukan shalat shalat sunnat”.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam keluar dari rumahnya, dan langsung naik membar. Bilal kemudian mengumandangkan adzan, ketika selesai Rasulullulah ‘alaihi wa Sallam langsung khutbah tanpa dipisahkan oleh ibadah apa-apa pun. Orang yang mengir bahawa ketika Bilal selesai adzan, para jamaah langsung berdiri dan melakukan shalat dua rakaat, adalah ketidak mengertian tentang sunnah Nabi. Allahu A’Lam.

Marilah kita meningkatkan ibadah-ibadah nafilah kita di hadapan Allah, sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang ikhlas mencari keridhaan-Nya. Amin.

DOA

Doa adalah inti ketaatan dan kepatuhan. Doa adalah mutiara ibadah dan bukti pengabdian, penghambaan serta keimanan manusia. Hukum berdoa adalah fardu ‘ain (wajib).

Rasulullah s.a.w bersabda:

“Doa adalah ibadah dan doa adalah sumsum ibadah.” (Hadith riwayat Abu Daud dari Annu’man bin Basyir)

Didalam surah Al Mu’min ayat 60 Allah s.w.t berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Rasulullah s.a.w. mengungkapkan lebih lanjut tentang pentingnya berdoa sehingga baginda bersabda:

“Barangsiapa tidak memohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya.” (Hadith Ahmad)

Berdoa adalah tanda dan bukti keimanan, bahkan doa itu sendiri adalah keimanan. Mengenai hal ini Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

“Doamu adalah keimananmu.”

Doa merupakan tanda penyembahan dan kebaktian hamba Allah (makhluk yang lemah dan tidak berdaya) ke hadapan Rabbnya yang Maha Pencipta. Doa merupakan tanda bahawa kita berserah diri kepada-Nya. Tatkala berdoa kita memohon dengan rasa rendah diri agar keinginan dan harapan dapat tercapai, terkabul dan terlaksana. Melalui doa itulah kita memohon agar Allah s.w.t memberkati dan meredhai usaha kita.

Tidak ada sesuatu dalam kehidupan ini yang lebih utama bagi Allah melebihi doa sesorang hamba kepada-Nya. Oleh kerana itu Islam menjadikan doa sebagai tanda ketaatan dan ibadah yang paling utama.

Shalat adalah doa dan doa adalah Shalat. Dengan melakukan shalat bererti kita mengagungkan Allah dan mengakui bahawa tiada sesuatu yang lebih besar dan agung selain Allah. Di dalam shalat kita juga bertasbih mensucikan Allah dari segala kelemahan dan kekurangan. Shalat juga merupakan pengakuan hamba atas keesaan Allah dan pengakuan diri bahawa tiada sekutu bagi-Nya serta merupakan pernyataan syukur tahmid kepada Allah.

Di dalam Al-Quran Allah s.w.t. menjelaskan manfaat, pahala dan cara-cara berdoa, yakni dalam ayat-ayat-Nya:

قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ
الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا
وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً

"Katakanlah: Serulah nama Allah atau Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan; kerana bagi-Nyalah nama-nama yang baik Dan janganlah kamu menyaringkan bacaan solatmu, dan janganlah kamu perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu." (Surah Al-Israa': 110)

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah kepada-Nya dengan nama-nama itu, dan pulaukanlah orang yang berpaling dalam masa menggunakan nama-nama-Nya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan." (Surah AL-A'raaf: 180)

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

" Dialah Yang Hidup; tiada Tuhan melainkan Dia; maka sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ketaatan Kepada-Nya. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. " (Surah Ghaafir: 65)

Allah s.w.t. mengajarkan dan mendidik bagaimana cara yang sebaiknya kita lakukan untuk menyembah dan bermohon kepada-Nya. Hal ini diungkapkan Allah dalam firman-firman-Nya:

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas." ( Surah AL-A'raaf: 55)

Maksud “melampaui batas” dengan ayat diatas adalah melampaui batas tentang apa yang diminta dan cara meminta.

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan kebaikan padanya, dan berdoalah kepada-Nya dengan perasaan bimbang dan penuh pengharapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik." ( Surah AL-A'raaf :56)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"Dan apabila hamba-Ku bertanya padamu tentang Aku maka (jawablah): sesungguhnya Aku amat hampir; Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku, dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik dan betul." ( Surah Al-Baqarah: 186)

Berdoa itu sangat baik dan membawa berkat serta manfaat. Apa yang diharapkan, berbunga dan berbuah.

Allah s.w.t. memerintahkan kita agar selalu memohon terus kepada-Nya tanpa perantara. Allah berfirman:

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"Atau siapakan yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti menguasai bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit di antara kamu yang mengingati." (Surah An-Naml; 62)

Katakanlah kepada orang-orang musyrik:

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

"Katakanlah (wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar): Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadat kamu kepada-Nya, kerana itu, maka sesungguhnya kamu telah pun menyalahi (ketetapan Tuhanku); dengan itu, sudah tentu balasan azab akan menimpa kamu." (Surah Al-Furqaan: 77)

Sesungguh amat mulia apa yang dilakukan Rasulullah s.a.w. Sepanjang hidupnya baginda mengajar kepada pengikutnya wahyu Allah yang diturunkan kepadanya.

Rasulullah s.a.w. bersabda tentang Allah:

“Allah Pemalu dan Pemurah. Dia malu apabila hamba_nya mengangkat kedua tangannya (berdoa dan memohon) lalu dibiarkannya tanpa diberikan kebaikan.”

Rasulullah s.a.w. juga bersabda:

“Barangsiapa membuka bagi dirinya pintu doa, Allah nescaya membuka baginya pintu-pintu rahmat.”

Rasulullah s.a.w. berpesan kepada pengikut-pengikutnya agar giat berdoa dengan sepenuh hati, penuh harapan dan keyakinan.

Dari Al-Quran dan Assunnah kita juga mengetahui bahawa doa berguna bagi mereka yang masih hidup maupun bagi yang sudah mati.

Firman Allah:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

"Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun bagi dosamu dan bagi orang yang beriman lelaki dan perempuan; dan Allah mengetahui akan keadaan gerak-gerimu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat." (Surah Muhammad: 19)

Namun tidak menjadi kemestian bahawa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah s.w.t. Seorang hamba Allah tidak dapat mengetahui dengan pasti hal-hal yang ghaib kerana memang yang mengetahui urusan ghaib hanyalah Allah s.w.t. Kerana itu agar kita mengetahui dengan jelas mengenai perihal pengabulan doa tersebut, Rasulullah s.a.w. bersabda (yang diriwayatkan Abi Said Alkhudari):

“Tiada seorang muslim berdoa memohon kepada Allah yang isi doanya tidak mengandungi dosa atau mengarah kepada pemutusan hubungan kekeluargaan, kecuali Allah memberi baginya salah satu dari tiga hal: (1). Segera dikabulkan doanya: (2). Disimpan untuk diberikan kepadanya kelak di akhirat: (3). Atau kerana doanya itu maka Allah menjauhkan dia dari kesulitan dan malapetaka lain yang serupa.”

Mendengar sabda ini, para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, kalau demikian, kita perbanyakkan doa? Rasulullah menjawab: “Allah lebih banyak mengabulkan.”

Harus kita sedari, salah satu syarat dikabulkannya doa adalah tidak minta agar cepat-cepat terkabul dan tidak berkeluh-keluh.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Dikabulkan doa seorang selama dia tidak tergesa-gesa berkata, “Aku berdoa tetapi tidak terkabul,” lalu dia kesal hati dan meninggalkan doa.”

Salah satu syarat dikabulkannya doa adalah makanan, minuman, dan pakaian harus dari hasil usaha yang halal. Apabila dari yang haram maka doa-doanya jauh dari terkabul (susah/sukar dikabulkan Allah).

Seorang sahabat, Sa’ad bin Abi Waqqas r.a. berkata kepada Rasulullah s.a.w., “Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar aku dijadikan seorang yang selalu terkabul doanya.” Rasulullah s.a.w. lalu menjawab, “Wahai Sa’ad, jadikanlah makananmu dari yang baik (halal) agar doa-doamu terkabul. Demi (Allah) yang jiwa Muhammad si tangan-Nya, seseorang melemparkan sesuap makanan haram ke perutnya maka doanya tidak akan terkabul selama 40 hari dan daging yang tumbuh dari makanan haram sesungguhnya, api neraka lebih utama membakamnya.”

Syarat lain terkabulnya doa ialah tidak memohon untuk memperolehi yang haram atau yang mustahil dapat dicapai, sebab yang demikian menandakan kurangnya kesopanan sikap dan perbuatan kepada Allah s.w.t

Beberapa Ulama berpendapat bahawa seseorang yang teraniaya (dizalimi) boleh berdoa terhadap perilaku orang yang menzaliminya. Dia boleh berdoa agar Allah membalas, menghukum dan menyeksa si pelaku kezaliman, tetapi dia tidak boleh menetapkan cara dan macam pembalasan hukuman dan penyeksaan tersebut. Dia juga dapat berdoa agar dia diselamatkan dari kezaliman.

Berdoa juga harus dilakukan dengan kesponan dan adab kerana doa adalah rahsia hamba dengan Al-Khaliq, Penciptanya.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa r.a. Ketika ghazwat (perang) Khaibar, Rasulullah s.a.w. melihat sekumpulan kaum muslimin berdoa dan berzikir dengan suara keras. Lalu Rasulullah s.a.w. melarang mereka dengan sabdanya:

“Wahai orang-orang (yang hadir) kasihanlah dirimu (Lunakkan suaramu). Sesungguhnya kamu tidak memohon kepada yang tuli atau yang jauh. Yang kamu seru adalah Maha Mendengar, dekat dan selalu bersama kamu.”

Jika berteriak beramai-ramai di surau atau masjid dengan suara keras dalam berzikir dan berdoa adalah perbuatan yang tidak baik dan terlarang. Berdoa dalah ibadah (tidak terikat) dan bukan ibadah (terikat). Ertinya, berdoa itu tidak terikat waktu dan bilangan tertentu, seperti lepas shalat, puasa dan haji. Seorang boleh berdoa disegala waktu terutama pada waktu-wktu terpilih dan terpuji (Afdal), seperti Lailatul Qadar, malam Jumaat dan hari Jumaat, hari wukuf Arafah, malam terakhir pada tiap malam (sebelum fajar), atau waktu sujud sebagaimana yang disabdakan Rasulullah s.a.w (yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah):


“Paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya dikala ia sujud, maka perbanyaklah doa.” (Hadith At. Tarmizi dan Al Hakim)

Pada waktu sujud Rasulullah membaca doa:

“Ya Allah, aku berlindung kepada pengampunan-Mu dari seksa-Mu, dan aku berlindung kepada reda-Mu dari murka-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari (segala tindakan)-Mu. Aku tidak menghitung syukur kepada-Mu, dan sebagaimana kesyukuran-Mu terhadap diri-Mu.”

Di waktu sujud sesudah membaca tasbih kita dibolehkan memperpanjangkan sujud dengan mengucapkan doa-doa. Kalau dengan menggunakan bahasa selain bahasa Al-Quran cukup berdoa dalam hati kerana Allah s.w.t mengetahui segala kandungan hati.

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

"Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati." ( Surah Ghaafir: 19)

Berdoa bukan hanya ketika ditimpa kesulitan, kesusahan atau musibah saja, tetapi juga ketika dalam kesenangan dan kebahagian. Kita harus memperbanyakkan syukur dan doa agar bila suatu masa ditimpa kesudahan, doa kita terkabul.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa ingin agar Allah mengabulkan doanya ketika ia dalam kesulitan, hendalah ia memperbanyakkan doa di waktu dalam kesenangan.”

Diantara syarat-syarat lain dikabulkannya doa adalah berdoa dengan khusyuk, dengan menghadirkan hati dan tekun. Sangat tidak terpuji (janggal) bila seorang mengucapkan doa tetapi hatinya lalai dan fikirannya melayang.

Diriwayatkan dari Jabir r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Aku beritahu kamu tentang apa yang dapat menyelamatkan kamu dari musuhmu dan memperlancar rezeki bagimu. Mohonlah kepada Allah pada malam dan siang hari, sesungguhnya doa adalah senjata seorang mukmin.”

Tidak hanya dengan berdoa saja dapat dicapai kejayaan dan kemenangan. Disamping berdoa, kita juga harus bersabar dan tabah dalam mengatasi kesulitan hidup, berusaha dan berkerja untuk mencapai segala hasil dan kemenangan, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya:

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

"Dan mintalah pertolongan dengan jalan sabar dan mengerjakan solat; dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali orang yang khusyuk;" (Surah Al-Baqarah: 45)

Maksud ayat diatas adalah agar sabar, tabah, tekun dan berdoa kita jadikan sebagai penolong bagi segala usaha, upaya kerja dan perjuangan kita.

Seseorang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, baik yang masih hidup mahupun yang sudah mati dengan selalu berdoa untuk mereka:

“Ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasuh dan mendidik aku sejak kecil dengan kasih sayang.”

Menurut petunjuk Rasulullah s.a.w. doa seorang anak yang soleh baik lelaki mahupun perempuan sangat berguna dan terkabul bagi kedua orang tua yang telah wafat. Begitu pula doa sesama orang-orang yang beriman, sebagaiman firman Allah:

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

"Dan orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka berdoa: Wahai Tuhan kami! Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! sesungguhnya Engkau Amat Melimpah Belas Kasihan dan Rahmat-Mu." (Surah Al-Hasyr: 10)

Al-Quranul Karim menjelaskan cirri-ciri orang yang doanya terkabul, yakni terdapat dalam ayat berikut:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ
كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

"Maka Kami perkenankan doanya, dan Kami kurniakan kepadanya Yahya, dan Kami perelokkan keadaan isterinya, untuk melahirkan anak baginya.sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan, dan sentiasa berdoa kepada Kami dengan penuh harapan serta gerun takut; dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada Kami." (Surah Al-Anbiyaa': 90)

Kandungan makna “bersegera” dalam ayat diatas adalah bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan bukan dari orang yang berusaha berbuat kekacauan, kejahatan dan kekejian, merugikan orang lain, merosak lingkungan hidup dan melanggar peraturan serta hokum-hukum Allah. Bersegera dalam mengerjakan perbuatan perbuatan yang baik merupakan bahagian penting dari keimanan kerana itu merupakan realisasi keimanan kepad pahala, balasan akhirat,, kpada kemampuanan dan Takdir Allah s.w.t.

Oleh: H.A.AZIZ SALIM BASYARAHIL
(PEN. KINTAN S/B)